Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi dokumentami przedszkolnymi:

Statut Przedszkola nr 41 w Zabrzu – określa, między innymi,
cele i zadania przedszkola, organizację jego działalności, zakres praw i obowiązków pracowników oraz wychowanków, a także zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/119?o=TreeMenu&e=e|119]