RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA Nr 41 W ZABRZU

DYREKTOR
Joanna Bartosik  dyrektor@p41.zabrze.pl; sekretariat@p41.zabrze.pl; 32/2722873

GRUPA I – ,,MISIE”
mgr Monika Pieczka  m.pieczka@p41.zabrze.pl

GRUPA II – ,,SÓWKI”
mgr Aleksandra Wójcik a.wojcik@p41.zabrze.pl

GRUPA III – ,,ZAJĄCE”
mgr Agnieszka Kaleta

GRUPA IV – ,,WIEWIÓRKI”
mgr Justyna Hurec j.hurec@p41.zabrze.pl

GRUPA V – ,,JEŻYKI”
mgr Marta Rupik m.rupik@p41.zabrze.pl

Nauczyciele wspomagający:

Joanna Bartosik  j.bartosik@p41.zabrze.pl
Wioletta Kaczmarczyk
Barbara Pomykol


LOGOPEDA
mgr Longina Fila
logopeda@p39.zabrze.pl

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Beata Tomiczek
b.tomiczek@p41.zabrze.pl

RELIGIA
mgr Agnieszka Grzejszczak
a.grzejszczak@p41.zabrze.pl

SPOSOBY KONTAKTU Z WYCHOWAWCAMI

Szanowni Rodzice
Przypominamy, że informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego rozwoju i zachowaniu mogą uzyskać Państwo na wiele sposobów. W każdej grupie obowiązują te same formy kontaktów indywidualnych z rodzicami. Do dyspozycji Państwa pozostawiamy następujące formy spotkań z wychowawcą dziecka:

1. Zebranie ogólne i grupowe
Zebrania są obowiązkowe dla wszystkich rodziców. Pierwsze zebrania ogólne i grupowe organizowane są zawsze w miesiącu sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Kolejne organizowane są w zależności od potrzeb wynikających z pracy przedszkola.

2. Informacja telefoniczna lub mailowa
Ten rodzaj kontaktu z wychowawcą polecamy rodzicom, którzy w związku z wykonywana pracą zawodową nie mogą skontaktować się z nauczycielem w godzinach jego pracy.

3. Spotkanie na prośbę rodzica
Inicjatorem spotkania jest rodzic, który wyraża chęć rozmowy z nauczycielem. Spotkanie może być zorganizowane w godzinach pracy nauczyciela po uprzednim ustaleniu terminu, który będzie dogodny dla obu stron. W tym celu rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia tego u pań stojących w szatni. Pracownicy przedszkola mają obowiązek poinformować o tym wychowawcę Państwa dziecka. Nauczyciel zobowiązuje się do jak najszybszego skontaktowania się z rodzicem dziecka w celu ustalenia terminu spotkania.Informacje o chorobie dziecka, wcześniejszym odbiorze z powodu szczepienia czy wyjazdu, zgubionych rzeczach itp. rodzic winien przekazywać paniom stojącym w szatni. Każda taka wiadomość zostaje przekazywana nauczycielce po przejściu pracowników do oddziałów.


4. Spotkania na prośbę nauczyciela
Inicjatorem jest nauczyciel w przypadku, gdy rodzic nie wykazuje zainteresowania postępami edukacyjnymi dziecka oraz jego zachowaniem w grupie rówieśniczej. Nauczyciel zabiega o takie spotkanie w przypadku, gdy dziecko ma problemy:
z adaptacją w przedszkolu,
z nabywaniem wiadomości i umiejętności,
sprawia problemy wychowawcze