/M1W8unAAAAABJRU5ErkJggg==
żródło:http://p39.pl/o-nas/programy/optymistyczne-przedszkole.html

„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi ,a nawet dłużej żyją”
Alan Loy Mc Ginnis

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Aby wyjść temu naprzeciw, nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa Pań Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”.

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci.

Program OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE jest programem samokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.

Główne cele:

tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
rozwijanie zainteresowań i talentów
uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni

Program, który składa się z 7 modułów (7 kolorowych teczek) zawiera następujące materiały:

Kolor czerwony – moduł wychowanie – jak optymistycznie wychować dziecko
Kolor pomarańczowy – moduł inteligencje wielorakie – diagnozujemy inteligencję Twojego dziecka
Kolor żółty – moduł kariera – jak przygotować paszport do kariery Twojego dziecka
Kolor zielony – moduł gotowość szkolna – testy dla pięciolatka i sześciolatka
Kolor niebieski – moduł doskonalenie nauczycieli – praca w zespołach rady pedagogicznej
Kolor granatowy – moduł rodzice – szkolimy rodziców
Kolor fioletowy – moduł promocja – dbamy o najlepsze warunki Twojego dziecka


Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i ich rodzin możemy otrzymać ogólnopolski certyfikat jakości, w realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole”. Nasza wspólna praca przyczyni się do rozwoju zainteresowań dzieci poprzez swobodę wyboru aktywności; rodziców wzbogaci o wiedzę w rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech. Będziemy rozwijać wśród wychowanków optymistyczne cechy charakteru takie jak: dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój itp.

Czy warto być optymistą? Jesteśmy przekonani, że tak – przede wszystkim cieszy fakt, że w dzisiejszej dobie bardzo ważne jest wspieranie domu rodzinnego w wychowywaniu dziecka, które patrząc optymistycznie w przyszłość będzie emocjonalnie silniejsze wchodząc w dorosłe życie, będzie potrafiło swobodniej odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości.

Satysfakcjonujące będzie to, że rodzice wspierając nas, dostrzegą wartość naszej pracy. Nasze działania nawiązują do słów J. Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”. Serdecznie zapraszamy do naszego optymistycznego przedszkola.