Informacje od logopedy

 

Drodzy
Rodzice

Otrzymaliście
wyniki orientacyjnych badań mowy dzieci i zapewne rodzą się jakieś
pytania dotyczące diagnozy. Słowo, które często pojawia się to
słowo – „rozwojowo”. Znaczy to, że nie jest to poważna wada
wymowy i nie jest na dziś konieczna terapia. Dziecko opanuje wymowę
danych głosek nawet bez udziału logopedy we właściwym dla
siebie czasie. Dotyczy to szczególnie głosek szumiących: sz, ż,
cz, dż. Jeżeli problem nie zniknie do momentu pójścia do szkoły
logopeda szkolny udzieli pomocy. Nie znaczy to jednak, że nie
możecie Państwo korzystać z terapii logopedycznej poza
przedszkolem, aby przyspieszyć wywołanie tych głosek. W tym roku
szkolnym jest spora liczba dzieci z wadami wymagającymi terapii i
nie jestem w stanie objąć wszystkich opieką logopedyczną.

Wiele
pytań ze strony rodziców dotyczy głoski „r” dlatego też
krótkim artykułem zamieszczonym w zakładce „Kącik logopedyczny”
rozwiewam Państwa wątpliwości. Wiele dzieci głoskę „r”
zastępuje głoskami „l” lub „j” i jest to zgodne z normą
rozwojową. Terapią objęte są natomiast dzieci, które nie
zastępują wymienionymi głoskami, a wymawiają „r” tzw.
francuskie (tylną częścią języka). W tym momencie konieczna jest
terapia gdyż dziecko nie opanuje samodzielnie prawidłowej wymowy, a
wręcz odwrotnie – utrwali sobie wadliwą emisję dźwięku. Odsyłam
Państwa do wspomnianego artykułu.

W
artykułach poruszam również problem jaki pojawia się w sporej
ilości przypadków dzieci,
a mianowicie – opóźnionego rozwój
mowy. Można dowiedzieć się czym się on przejawia
i jak
wspomagać rozwój mowy dziecka.

W
kolejnym artykule: „Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dziecka”
dowiecie się Państwo jakie głoski dziecko powinno wymawiać w
poszczególnych latach swojego życia.

Zachęcam
więc do przeczytania skondensowanych informacji zamieszczonych w
zakładce.

Informacje
na temat terapii logopedycznej.

Każdy
z Państwa, kto wyraził zgodę na badanie logopedyczne otrzymał
wynik diagnozy z orientacyjnego badania mowy dziecka. Spośród
zbadanych dzieci do terapii zostały zakwalifikowane te, u których
wymagana jest terapia logopedyczna, o czym zostaniecie Państwo
poinformowani pisemnie przez wychowawcę lub dyrektora placówki.

 

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 12:45
– 14:45

W czasie tej godziny jestem w stanie przyjąć dwoje dzieci, tak więc
częstotliwość spotkań nie będzie zadowalająca i efektywna. W
związku z tym możecie Państwo terapię realizować równolegle (
bezpłatnie) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu ul. 3
Maja 93a.
W razie wątpliwości i pytań służę pomocą. Proszę
skontaktować się z wychowawcą
i ustalić termin spotkania.

 

LogopedaWTOREK 

 

Drodzy
Rodzice

Otrzymaliście
wyniki orientacyjnych badań mowy dzieci i zapewne rodzą się jakieś
pytania dotyczące diagnozy. Słowo, które często pojawia się to
słowo – „rozwojowo”. Znaczy to, że nie jest to poważna wada
wymowy i nie jest na dziś konieczna terapia. Dziecko opanuje wymowę
danych głosek nawet bez udziału logopedy we właściwym dla
siebie czasie. Dotyczy to szczególnie głosek szumiących: sz, ż,
cz, dż. Jeżeli problem nie zniknie do momentu pójścia do szkoły
logopeda szkolny udzieli pomocy. Nie znaczy to jednak, że nie
możecie Państwo korzystać z terapii logopedycznej poza
przedszkolem, aby przyspieszyć wywołanie tych głosek. W tym roku
szkolnym jest spora liczba dzieci z wadami wymagającymi terapii i
nie jestem w stanie objąć wszystkich opieką logopedyczną.

Wiele
pytań ze strony rodziców dotyczy głoski „r” dlatego też
krótkim artykułem zamieszczonym w zakładce „Kącik logopedyczny”
rozwiewam Państwa wątpliwości. Wiele dzieci głoskę „r”
zastępuje głoskami „l” lub „j” i jest to zgodne z normą
rozwojową. Terapią objęte są natomiast dzieci, które nie
zastępują wymienionymi głoskami, a wymawiają „r” tzw.
francuskie (tylną częścią języka). W tym momencie konieczna jest
terapia gdyż dziecko nie opanuje samodzielnie prawidłowej wymowy, a
wręcz odwrotnie – utrwali sobie wadliwą emisję dźwięku. Odsyłam
Państwa do wspomnianego artykułu.

W
artykułach poruszam również problem jaki pojawia się w sporej
ilości przypadków dzieci,
a mianowicie – opóźnionego rozwój
mowy. Można dowiedzieć się czym się on przejawia
i jak
wspomagać rozwój mowy dziecka.

W
kolejnym artykule: „Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dziecka”
dowiecie się Państwo jakie głoski dziecko powinno wymawiać w
poszczególnych latach swojego życia.

Zachęcam
więc do przeczytania skondensowanych informacji zamieszczonych w
zakładce.

Informacje
na temat terapii logopedycznej.

Każdy
z Państwa, kto wyraził zgodę na badanie logopedyczne otrzymał
wynik diagnozy z orientacyjnego badania mowy dziecka. Spośród
zbadanych dzieci do terapii zostały zakwalifikowane te, u których
wymagana jest terapia logopedyczna, o czym zostaniecie Państwo
poinformowani pisemnie przez wychowawcę lub dyrektora placówki.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 12
45
– 14:45

W czasie tej godziny jestem w stanie przyjąć dwoje dzieci, tak więc
częstotliwość spotkań nie będzie zadowalająca i efektywna. W
związku z tym możecie Państwo terapię realizować równolegle (
bezpłatnie) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu ul. 3
Maja 93a.
W razie wątpliwości i pytań służę pomocą. Proszę
skontaktować się z wychowawcą
i ustalić termin spotkania.

 

LogopedaWTOREK