Menu

Wakacje- organizacja pracy

W związku z trwającą sytuacją pandemii spowodowanej COVID 19 Przedszkole 41 może przyjąć na dyżur wakacyjny określoną liczbę dzieci uczęszczających do naszej placówki. W czasie wakacji w dalszym ciągu zachowany będzie REŻIM SANITARNY.
Zwracam się do Państwa z prośbą o wnikliwe i rozważne podjęcie decyzji o zapisie Waszego dziecka do Przedszkola. Przypominam, że zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a pierwszeństwo przyjęcia powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodziców obojga pracujących i potrzebujących opieki podczas wakacji prosimy o pilne wypełnienie ankiety (w załączeniu) i przesłanie na adres mailowy: dyrektor@p41.zabrze.pl
do dnia 15 czerwca.
Ankietę znajdziecie Państwo na stronie przedszkola
http://przedszkole41.przedszkolowo.pl/publikacja/179622/wakacje-organizacja-pracy

Po zebraniu wszystkich danych zostanie podjęta decyzja o organizacji pracy przedszkola w czasie wakacji. Informacja o przyjęciu dziecka na okres ferii letnich zostanie Państwu przekazana mailowo.