Menu

Komunikat

W związku z rekomendacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z dnia 20.05.2020 sugerującymi wstrzymanie otwierania placówek oraz znaczącym wzrostem zachorowań mieszkańców województwa śląskiego, w tym również mieszkańców naszego miasta, informuję, że wystąpiłam z wnioskiem do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć do dnia 7 czerwca 2020 r. Jednocześnie informuję, że kontynuowane będą zajęcia zdalne

Dyrektor Anna Majewska