Menu

22 maja: Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej obchodzimy, aby przypomnieć o znaczeniu wszystkich gatunków (ang. International Day for Biological Diversity). Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, upamiętnia konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Bioróżnorodność oznacza w uproszczeniu zróżnicowanie życia na Ziemi. Mierzymy ją na różne sposoby. Można np. określić, czy gatunki są zagrożone wyginięciem i w jakim stopniu lub podać liczbę gatunków występujących na danym obszarze.

Coraz częściej słyszymy o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka – z niszczeniem siedlisk np. pod inwestycje, z intensywnym rolnictwem, z nadmiernym eksploatowaniem lasów, z zanieczyszczeniami, ze zmianami klimatu, z wędrującymi wraz z ludźmi  gatunkami inwazyjnymi. Każde pokolenie ma styczność z coraz mniejszą liczbą gatunków. Na szczęście jednak małe działania na rzecz bioróżnorodności są dostępne dla każdego:
Czy wiesz, że możesz utworzyć rezerwat bioróżnorodności w swoim ogródku? W jaki sposób? Wystarczy ograniczyć koszenie (robić to np. co kilka tygodni), a zawitają do nas nowe gatunki – np. koniczyna, brodawnik, stokrotka, babka. Motyle będą nam wdzięczne za kępy tzw. roślinności ruderalnej (zasiedlającej podłoża zmienione przez człowieka, szczególnie środowiska miejskie) – pokrzyw, bylicy, serdecznika. To na nich będą rozwijać się gąsienice.

Nie wiem czy wiecie, że uciążliwe i nielubiane przez nas komary są istotnym elementem łańcucha pokarmowego. Służą jako pokarm dla ptaków (jedna jaskółka potrafi połknąć tysiące komarów dziennie!), ryb, owadów wodnych, np. ważek. Komary są częścią przyrody, podobnie jak miliony innych gatunków. Kiedy wymiera jeden gatunek, pociąga za sobą następne – np. takie, które się nim żywiły lub których nasiona roznosił. Konsekwencje czasem trudno przewidzieć, ale bywają tragiczne. Tam gdzie giną pszczoły,  pojawia się problem z zapylaniem upraw i pozyskiwaniem żywności. 

Od pewnego czasu pszczelarze alarmują o coraz częstszym wymieraniu rojów pszczelich. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Jedną z nich są zmiany klimatu, np. zbyt ciepłe zimy, przez co pszczoły zbyt wcześnie budzą się z zimowego odrętwienia i nie są w stanie znaleźć dla siebie pokarmu. Kolejna to stosowanie pestycydów, czyli chemicznych środków ochrony roślin, które trują pszczoły. Z powodu rozrostu miast i  zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie trawników, wycinanie tzw. chwastów) zmniejsza się bardzo liczba roślin miododajnych, więc pszczoły mają problemy ze znalezieniem pokarmu. Aby pomóc pszczołom, możemy sadzić w ogródkach rośliny miododajne, zostawić trochę „chwastów” one są często pożywieniem pszczół, ograniczyć stosowanie pestycydów, dbać o stan środowiska, ograniczyć emisję CO2 do atmosfery

 Pamiętajmy: ochrona bioróżnorodności to  konieczność i działalność w interesie nas, ludzi.

Pokaż dziecku zdjęcia dwóch ogrodów. Jeden to nowoczesny ogród z wyrównaną nawierzchnią z krótko przystrzyżonym jednorodnym trawnikiem, iglastymi, najlepiej egzotycznymi krzewami, i drzewami, pod którymi nie trzeba jesienią grabić liści.

Drugi to ogród naturalny sprawiający wrażenie lekko zaniedbanego, z bogactwem tradycyjnych odmian kwiatów przyciągających owady, drzewami i krzewami liściastymi, które są zimową stołówką dla zwierząt, oczkiem wodnym, stertą kamieni czy usypanym na skarpie skalniakiem.

Czym charakteryzuje się nowoczesny ogród?

Ogród leśny – piękno naturalnego krajobrazu na Inspiracje - Zszywka.pl

Zadaniem dziecka jest wymienić różnice. Zdjęcia przedstawiają oczywiście dwa różne domy i różne ogrody, a więc różnice można by wymieniać w nieskończoność. Zadanie ma wywołać konsternację i być zaskakujące, dzięki temu pojawią się ciekawe, nieszablonowe odpowiedzi. Zachęć dziecko do użycia wyobraźni i pobudzenia zmysłów. Jak pachną pokazane ogrody, co w nich słychać, kogo można w nich spotkać? Jaki jest każdy z ogrodów w upalny letni dzień, a jaki zimą czy jesienią?

Ja posiałam nasiona roślin miododajnych. A ty, co zrobiłaś/ zrobiłeś dla przyrody?

ODBIERZ NASIONA I RATUJ PSZCZOŁY! | pl

Odpowiedź na pytanie prześlij na moją pocztę.