Menu

REKRUTACJA 2020 – LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Poniżej znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych oraz nie zakwalifikowanych do Przedszkola nr 41.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkola, do którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko. Potwierdzenie woli odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NABO.
Rodzice potwierdzają wolę w systemie:
od 15.04.2020 r. godz.: 13:00 do 20.04.2020 r. godz.: 15:00