Menu

WAŻNE!Dla Rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021


Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, od 15 kwietnia 2020 roku (godz.12:00) informacja dotycząca zakwalifikowania się dziecka do przedszkola będzie dostępna po zalogowaniu się do systemu https://przedszkola-zabrze.nabory.pl,
W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się wirusa COVID-19 należy sprawdzić wyniki rekrutacji w ww. systemie. Równocześnie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli.
W terminie od 15 kwietnia 2020 r. godz. 13:00 do 20 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane.W tym celu, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
1) We wskazanym terminie zalogować się do systemu na stronie:
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/2) Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3) Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji wskazanego przedszkola, kliknąć w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.
4) Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” –w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.
Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli wyboru przedszkola.
W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie skontaktować się z przedszkolem 32/272 28 73
Uwaga!
Brak potwierdzenia „woli przyjęcia” oznacza rezygnację z danego przedszkola.