Menu

Pierwsze kwiaty

Bocian – kolorowanie bociana, rozpoznawanie barw : czerwony, czarny. Karta pracy str. 4 Bociany i żabki – zabawa ruchowa poranna.

Wiosenny koncert – tworzenie muzyki, ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Doroty Kossakowskiej, kształcenie przedniej części języka na grupach spółgłoskowych, kształcenie muzykalności poprzez doświadczenia

Wiersz Doroty Kossakowskiej

Wiosenka się zbudziła porządek wnet zrobiła i wszystkie s we zwierzęta na koncert zaprosiła. Wciąż trele słychać wszędzie, wiosenny koncert będzie. Kukułka już przygrywa, swym ku, ku wszystkich wzywa. Kum, kum jej odpowiada, to żaba stara gada. Ćwir, ćwir wróbelek śpiewa, wygania wszystkich z drzewa. Wnet muszka przyleciała, bzy, bzy nam wyszeptała. Kle, kle pan bocian powie: – budowę mam na głowie. Bąk gruby też tu jest. Jak mówi? Może wiesz? Bzum, bzum, bzum, bzum, ja lubię robić szum. I koncert ciągle trwa, bo zawsze ktoś coś ma. Ku, ku, kle, kle lub bzyk, ćwir, ćwir, kum, kum, do wody myk.

Omówienie treści wiersza. – Kto zaprosił zwierzęta na koncert? – Jakie zwierzęta zaprosiła wiosna na koncert?

Wiosenny koncert – ćwiczenia ortofoniczne. Omówienie, jakie dźwięki wydają zwierzęta występujące w wierszu: Kukułki, ku – ku, Żaby, kum – kum, Wróble, ćwir – ćwir, Muchy, bzy – bzy, Bociany, kle – kle, Bąki, bzum – bzum.