Menu

Tematyka zajęć w marcu

  • Zwierzęta naszych pól i lasów. Dziecko:
  • wypowiada się na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka;
  • wykonuje pracę plastyczną „Plaster miodu”;
  • wypowiada się na temat życia zwierząt mieszkających w lesie;
  • rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na polu;
  • rozwiązuje zagadki;
  • śpiewa piosenkę „W lesie” sł. i muz. J. Kucharczyk; tworzy akompaniament do refrenu piosenki;
  • podaje charakterystyczne cechy ssaków, ptaków i owadów;
  • tworzy kolekcje, porządkuje elementy według jednej cechy;
  • naśladuje dźwięki wydawane przez ptaki.